Studia Słowacja

City
Type
Level of education
Znaleziono wszystkich: 17
Dolnozemská cesta 1/b
852 35 Bratislava
Tel: +421 (2) 6241 1478
Nám. A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
Tel: +421 044/43 16 111
Námestie legionárov 3
080 01 PREŠOV
Tel: +421 (0)51-7563110
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
tel: +421 (02) 57 29 41 11
Letná 9
042 00 Košice
ul. T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
Tel: +241 045/520 61 11
Študentská 2
911 50 Trencin
Tel: +421 (32) 7400 101
Hornopotočná 23
918 43 TRNAVA
Tel: +241 033/5939 111
Safarikovo nam. 6
818 06 Bratislava 16
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
Tel: +421 (37) 6408 001
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
Tel. +421-48-446 11 11, 412 32 95
Šrobárova 2
041 80 Košice
Tel: +421 (55) 6222 608
Námestie Jozefa Herdu 2
917 01 Trnava
tel: +421 033/556 51 11
Komenského 73
041 81 Košice
Tel: +421 55 2981011, +421 55 2981111
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
tel: +421 2 5443 2431
Moyzesova 20
010 26 Žilina
Tel: +421 (41) 5620 392
Polityka Prywatności