Studia Słowacja

znalezionych: 30
Ul. J. Kollára 20
974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 (88) 74 51 10
Grösslingova 53
811 09 Bratislava
Tel: +421 02/59 234 312
Ul. Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom
Tel: +421 42 4424123
Dolnozemská cesta 1/b
852 35 Bratislava
Tel: +421 (2) 6241 1478
Nám. A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
Tel: +421 044/43 16 111
Námestie legionárov 3
080 01 PREŠOV
Tel: +421 (0)51-7563110
Roľníckej Školy 1519
94501 Komárno
Tel: +421 35 7 733 073, +421 35 3260 606
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
Tel: +421 376415517
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
tel: +421 (02) 57 29 41 11
Kráľovská 386/11
909 01 Skalica
tel: +421 34 664 7061
Letná 9
042 00 Košice
ul. T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
Tel: +241 045/520 61 11
Študentská 2
911 50 Trencin
Tel: +421 (32) 7400 101
Hornopotočná 23
918 43 TRNAVA
Tel: +241 033/5939 111
Safarikovo nam. 6
818 06 Bratislava 16
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
Tel: +421 (37) 6408 001
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
Tel. +421-48-446 11 11, 412 32 95
Šrobárova 2
041 80 Košice
Tel: +421 (55) 6222 608
Námestie Jozefa Herdu 2
917 01 Trnava
tel: +421 033/556 51 11
Następne
Polityka Prywatności